Barnegruppa

 

Barnegruppa består i dag av barn i alderen 10-15 år.  For tiden er vi ca 23 barn.

Instruktør: Annikken Hansson

Hjelpeinstruktør: Adéle Heiberg

Leder for barnegruppa: Linda Hovland Hepsø

Teatergruppa

Instruktør: Steinar Olberg

Leder for teatergruppen: Lillian Balto Brovold

Revygruppa

 

Revygruppa består i år av 10 skuespillere og  2 dansere

Instruktør: Even Finsrud

Leder for revygruppa: Torill Delbekk Arnesen og CAroline B. Lauritsen