Barnegruppa

 
Barnegruppa består i dag av barn i alderen 10-15 år.  For tiden er vi ca 27 barn.
 
Instruktør: Annikken Hansson 
E-post annikkenh@hotmail.com  
Telefon: 941 87 222
 
Hjelpeinstruktør: Adéle Heiberg 
 
Leder for barnegruppa: Torill Delbekk Arnesen
E-post: torill.d.arnesen@gmail.com
Telefon: