Barnegruppa er for barn i alderen 10-15 år

Vi har rundt 25 skuepsillere

Barnegruppas hovedforestilling er i november hvert år

Instruktører: Annikken Hansson og Adéle Heiberg

Ledere: Karoline Hansen Skovereng og Marit Solberg Kårstad

epost: nrabarnegruppa@gmail.com