Barnegruppa

 
Barnegruppa består i dag av barn i alderen 10-15 år.  For tiden er vi ca 22 barn.
 
Instruktør: Annikken Hansson 
Hjelpeinstruktør: Adéle Heiberg 

Leder for barnegruppa: Linda Hepsø

 

For kontaktinfo se hovedsiden