Barnegruppa

 
Barnegruppa består i dag av barn i alderen 10-15 år.  For tiden er vi 24 barn.
For påmelding/venteliste, send mail til leder av barnegruppa. 
 
Instruktør: Annikken Hansson 
Hjelpeinstruktør: Adéle Heiberg 

Leder for barnegruppa: Linda Hepsø 

 

E-post: 

linda.hepso@hotmail.com

nesrevy@outlook.com