Om teateret

 
Nes Revy- og Amatørteater har som formål å drive med teater og underholdning på amatørteaters prinsipper. De vil gi barn og ungdom muligheter til å stå på en scene i ulike sammenhenger. Organisatorisk er de inndelt i 3 grupper; barnegruppe, teatergruppe og revygruppe. (se linker)  Gruppene har tilsammen 11 forestillinger pr år i Storsalen på Nes Kulturhus. Hver gruppe jobber selvstendig med sine egne produksjoner hvor de er drifts- og økonomisk ansvarlige. Gruppene har som mål å ha en produksjon hver i løpet av et år. De ønsker å ha et bredt reportoire og bruker derfor både egne og innleide profesjonelle instruktører.
 
I 2015 vant Nes Revy og amatørteater folkehelseprisen for sin innsats med barn og unge i kommunen. Juryen begrunnelse var som følger: "Vinneren av årets pris har gjennom mange år engasjert mange Nesbuer – både direkte og indirekte. De henvender seg til hele Nes Kommune og engasjerer både barn, ungdom, voksne og eldre gjennom sine aktiviteter.  De bidrar også til livsglede for et stort publikum. Folkehelse er et bredt begrep og vinneren i år utmerker seg spesielt innenfor viktige elementer som mestring, utvikling, humor og glede."
 
Nes Revy- og Amatørteater ble stiftet den 26.09.1989 og registeret i foretaksregisteret 13.07.1996.
 
Barnegruppa hadde sin første forestilling i 1988, teatergruppa (tidligere ungdomsgruppa) i 1990 og revyen 1986.
 
I 2015 fant man et avisutklipp som dokumenterer den første kjente revyen i Nes. Den ble spilt den 17. mai 1915 på Nordby forsamlingshus i Fenstad. Altså var det i 2015 100 år siden første revy ble spilt i kommunen.
 
Fra 1988 til 2000 satte Nes Revy og amatørteater opp forestillinger på Årnes Samfunnshus og fra 2001 har de holdt til i det nye kulturhuset på Årnes.
 
NRA  består av tre grupper med hver sine forestillinger.
 
Kontaktinformasjon:
Styret:
-E-post: nesrevy@outlook.com
-Mobil styreleder: 45485848
 
Barnegruppa: Torill Delbekk Arnesen
- E-post: torill.d.arnesen@gmail.com
- Mobil: 988 75 961
 
Teatergruppa: Caroline Scharning Aaserud
- E-post: Csaaserud@gmail.com
- Mobil: 99314061
 
Revygruppa: Marianne Injer
- E-post: marianneilund@me.com
- Mobil: 928 16 259
 
Skal du sette inn penger til oss? Husk å marker hva innbetalingen gjelder
Kontonummer: 1602.48.39994